សន្និសីទពន្លឿនវិនិយោគនិងសុខុមាលភាពសង្គមដំបន់Tay Nguyen លើកទី៣

សន្និសីទពន្លឿនវិនិយោគនិងសុខុមាលភាពសង្គមដំបន់Tay Nguyen លើកទី៣ - ảnh 1
សន្និសីទពន្លឿនវិនិយោគនិងសុខុមាលភាពសង្គមដំបន់Tay Nguyen លើកទី៣ (VOV)


        Vovworld-នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ឧសភានៅទីក្រុង Da Lat សន្និសីទពន្លឿន​វិនិយោគ
​និង​​សុខុមាលភាពសង្គមដំបន់ Tay Nguyen លើកទី៣បានរៀបចំ​ឡើង។ ដំណាង
​ក្រសួង​ស្ថាប័នមជ្ឈឹមធនាគារអង្គភាពអង្គភាពអាជីវកម្ម​វិនិយោគិន​ក្នុងនិងក្រៅ
ប្រទេស​បានចូលរួម។ ថ្លែងមតិនៅសន្និសីទនេះ​នាយឧត្តមសេនីយ៍ Tran Dai Quang
សមាជិក​ការិយាល័យនយោបាយ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងនគរបាលនិងជាប្រធានគណៈ
កម្មាធិការ​ទទួល​បន្ទុកដំបន់ Tay Nguyen បានលើកច្បាស់ថា៖

“ដើម្បីអនុវត្តដ៏ជោគជ័យគោលដៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខគឺអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ចីរភាព
និងស្ថិរភាពបង្កើតបំរ៉ែបំរួលជាសារវន្ត ជាជមហានៗនាំដំបន់​Tay Nguyen ក្លាយ​ទៅជា
​ដំបន់​​ចលករសេដ្ឋកិច្ច ក្រោពីការយកចិត្តទុកដាក់អំពីគោល​នយោបាយ​ប្រភពកំលាំង
​របស់បក្សរបស់រដ្ឋ ដំបន់ Tay Nguyen ត្រូវមានការចង​សម្ព័ន្ធ​វិនិយោគ​ឧបត្ថម្ភទាន់​
ពេល​វេលារបស់ក្រសួងស្ថាប័នដំបន់សហគមន៍​អង្គភាព​អាជីវកម្មក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។
នេះជាឱកាសវិនិយោគិនស្វែងយល់​អំពី​សក្ដានុភាព​អំពីសក្ដានុភាពឧត្តមភាពនិង​
បរិយាកាសវិនិយោគនៅដំបន់ Tay Nguyen៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ