សន្និសីទរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ២០១៧បាននាំចេញការសន្យាជិត៥០

(VOVWORLD) - សន្និសីទរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ២០១៧(PLO) បានបិទបញ្ចប់ក្រោយរយៈពេលពីរថ្ងៃប្រជុំ  (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ដល់ថ្ងៃទី១៥វិច្ឆិកា) នៅទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដា ដោយមានការសន្យាចំនួន ៤៦
សន្និសីទរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ២០១៧បាននាំចេញការសន្យាជិត៥០ - ảnh 1

សន្និសីទរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ២០១៧បាននាំចេញការសន្យាជិត៥០

          សន្និសីទរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ២០១៧(PLO) បានបិទបញ្ចប់ក្រោយរយៈពេលពីរថ្ងៃប្រជុំ  (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ដល់ថ្ងៃទី១៥វិច្ឆិកា) នៅទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដា ដោយមានការសន្យាចំនួន ៤៦ស្ដីអំពីកំណែទម្រង់សកម្មភាពរក្សាសន្តិភាពនាប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ។ សន្និសីទ PLO បានទាក់ទាញការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងដំណាងជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសចំនួន៨០ និងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន៥។ អង្គប្រជុំចំនួន៥៥០រូប បានប្រមូលផ្តុំពិភាក្សាអំពីឧបសគ្គនានាចំពោះបណ្ដាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាព និងបុគ្គលិកជួយឧបត្ថម្ភរក្សាសន្តិភាព៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ