សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចំនួន ១២ ចូលរួមវង់ចរចារលើកទី ១៩ អំពី TPP បានបញ្ចប់

សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចំនួន ១២ ចូលរួមវង់ចរចារលើកទី ១៩ អំពី TPP បានបញ្ចប់ - ảnh 1
សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចំនួន ១២ ចូលរួម វង់ចរចារលើកទី ១៩ អំពីកិច្ចព្រម
ព្រៀងដៃគូរអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (TPP) បានបញ្ចប់នៅរដ្ឋធានី Banda Seri Bengawan របស់ប្រ៊ុណេ (Image: Vietnam+)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៣ សីហា សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចំនួន ១២ ចូលរួម
 វង់ចរចារលើកទី ១៩ អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូរអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (TPP) បានបញ្ចប់
នៅរដ្ឋធានី Banda Seri Bengawan របស់ប្រ៊ុណេ ដោយមានការនាំ ចេញសេចក្តី
ថ្លែងការួម។ ទោះបីជា មានការខ្វែងគំនិតជាច្រើននៅសេសសលក្តី ប៉ន្តែ សេចក្តីថ្លែងការបានលើកច្បាស់ថា៖ បណ្ដាប្រទេសចូលរួមវង់ចរចារអំពី TPP បានរិះរករបៀបពន្លឿនកញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងភាគីនានា។ តាមសេចក្តី
ថ្លែងការនេះ ការទាក់ទងផ្ទាល់ទីផ្សារ សេវ៉ាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ការប្រមូលទិញរបស់
រដ្ឋាភិបាលនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ តាមគំរោង បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបជាមួយគ្នា នៅ
ខាងក្រៅសន្និសីទបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-
ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅកោះ Bali ឥណ្ឌូណេស៊ី នាខែ​ តុលា
ខាងមុខ។ ក្រៅពីនោះ សម័យប្រជុំទ្វេភាគីរវាងបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីរបស់អាមេរិកនិង
ប្រទេសជាសមាជិក TPP ក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើង។ តាមគំរោងប្រទេសជាសមាជិក
នានានឹងនាំចេញសំណើររបស់ខ្លួនអំពីបញ្ហាគយនិងរដ្ឋការក្នុងសម័យប្រជុំនេះដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ