សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ G20 នៅអាហ្សង់ទីនបើកជាផ្លូវការ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៩ មិនា សន្និសីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងទេសាភិបាល ធនាគារកណ្ដាលក្រុមបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍និងទើបនឹងលេចចេញ ជួរមុខលើពិភពលោក (G20) បានបើកជាផ្លូវការនៅរដ្ឋធានី Buenos Aires អាហ្សង់ទីនដោយមានការចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ២២ នាក់ ទេសាភិ បាលធនគារកណ្ដាលចំនួន ១៧ នាក់ រួមជាមួយប្រធានអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ១០ នាក់។

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៩ មិនា សន្និសីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងទេសាភិបាល ធនាគារកណ្ដាលក្រុមបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍និងទើបនឹងលេចចេញ ជួរមុខលើពិភពលោក (G20) បានបើកជាផ្លូវការនៅរដ្ឋធានី Buenos Aires អាហ្សង់ទីនដោយមានការចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ២២ នាក់ ទេសាភិ បាលធនគារកណ្ដាលចំនួន ១៧ នាក់ រួមជាមួយប្រធានអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ១០ នាក់។ នៅសន្និសីទលើកនេះ អង្គសន្និសីទពិភាក្សអំពីបញ្ហារចនាហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ ប្រព័ន្ធពន្ធនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ សន្និសីទក៏ផ្តោតទៅលើការសាក ល្បងនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងកាលៈទេសៈ «ស្រមោលខ្មៅ» នៃសង្គ្រាម ពាណិជ្ជកម្មនៅបន្តគំរាមកំហែងរួមជាមួយការងើបឡើងវិញនៃលទ្ធិគាំពារពាណិជ្ជ កម្មផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ