សន្និសីទលើកទី៥ក្រុមការងារការផ្ដើមគំនិតមហាអនុដំបន់ទន្លេមេគង្គ

សន្និសីទលើកទី៥ក្រុមការងារការផ្ដើមគំនិតមហាអនុដំបន់ទន្លេមេគង្គ - ảnh 1
សន្និសីទលើកទី៥ក្រុមការងារការផ្ដើមគំនិតមហាអនុដំបន់ទន្លេមេគង្គ (vi.wikipedia.org)

        Vovworld-សន្និសីទលើកទី៥ក្រុមការងារការផ្ដើមគំនិតមហាអនុដំបន់ទន្លេ​
មេគង្គ​បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី៦និង៧វិច្ឆិកានៅទីក្រុងសៀមរាប​
កម្ពុជា។ ខ្លឹមសារសំខាន់នៃសន្និសីទគឺកសាងកម្មវិធីនិងសំណើរសកម្មភាពជាក់​
ស្ដែងអនុវត្ត​កញ្ចប់​​ជំនួយមានតំលៃ៥០លានដុល្លារអាមេរិកដែលអាមេរិកសន្យា​
សំរាប់ប្រទេសចំនួន​៥ កម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ថៃនិងវៀតណាមក្នុងរយៈ​ពេល​២ឆ្នាំ​
ខាង​មុខ។ ធ្វើអធិបតី​សន្និសីទ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអាស៊ានលោក
David Carden បាន​លើក​ច្បាស់ថា៖

        “ដល់ពេលដែលយើងត្រូវដាក់ចេញការសំរេចចិត្តត្រឹមត្រូវជាង។ យើងត្រូវ​
យល់​ថា បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារអប់រំជាដើមរវាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងដំបន់​
មហាអនុដំបន់​ទន្លេ​មេគង្គសុទ្ធតែជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នា។ នោះជាមូលហេតុដែល​ហេតុ​
អ្វី​យើងត្រូវពិភាគ្សា​ជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុត។”

        ក្នុងកញ្ចប់ជំនួយពោលខាងលើរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសំរាប់ប្រទេសចូល​រួម
ការ​ផ្ដើមគំនិតមហាអនុដំបន់ទន្លេមេគង្គដំណាក់កាល២០១៣-២០១៤ វៀត​ណាម​
ដើរតួនាទី​សហអធិបតីជាមួយអាមេរិកក្នុងការជំរុញសរសរអំពីការពារ​បរិស្ថាន​និង
ប្រភពទឹក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ