សន្និសីទវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិ “ធ្វើអន្តរាគមន៍បេះដូងពីA ដល់ Z”

សន្និសីទវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិ “ធ្វើអន្តរាគមន៍បេះដូងពីA ដល់ Z” - ảnh 1
រូបថតៈ TTXVN


(VOVworld)-ក្នុងថ្ងៃទី១៤ដល់១៦មករានៅទីកុ្រងហូជីមិញ សមាគមបេះដូងនិង បេះដូងពីកំណើតទីក្រុងហូជីមិញ បានរៀបចំសន្និសីទវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិ​ដោយ
ប្រធានបទ ធ្វើអន្តរាគមន៍បេះដូងពីA ដល់ Z”។ ស​ន្និសីទនេះទាក់ទាញការយក ចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកជំនាញឈានមុខគេលើវិស័យធ្វើអន្តរាគមន៍រចនាសម្ព័ន្ធនិង បេះ ដូងពីកំណើតនៅពិភពលោក។ បណ្តារបាយការណ៍នៅសន្និសីទលើកនេះបាន ប្រមូលផ្តុំទៅលើការបច្ចុប្បន្នកម្មចំណេះដឹងថ្មី និងចែករំលែកក្នុងវិស័យព្យាបាល
ពិការភាព។ នេះក៏ជាឱកាសដើម្បីបណ្តាវជ្ជបណ្ឌិត ក្នុងប្រទេសរៀនសូត្របទ​ពិសោធពីអ្នកជំនាញការនាំមុនពិភពលោកលើវិស័យបេះដូងពីកំណើតផងដែរ៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ