សន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចបរទេសឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពនិងសម្បូររុងរឿង

សន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចបរទេសឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពនិងសម្បូររុងរឿង - ảnh 1
សន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចបរទេសឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពនិងសម្បូររុងរឿង

(VOV)_សន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចបរទេស ២០១៦ (Vietnam Summit 2016) ដោយ​ក្រសួង
ការបរទេសវៀតណាម និងទស្សនាវដ្តី The Economist ( អង់គ្លេស) ​រៀបចំ​ឡើង ដោយប្រធានបទ៖ ចេញដំណើរប្រកបដោយជោគជ័យ ត្រូវបានបើកនា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី៣វិច្ឆិកា 
នៅទីក្រុងហូជីមិញ (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម)។ឆ្លើយសម្ភាសន៍​មជ្ឈដ្ឋានសារព័ត៌មាន
 អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក Bui Thanh Son បាន​អោយដឹងថា៖ សន្និសិទ
សេដ្ឋកិច្ចបរទេសឆ្នាំ ២០១៦ បានទាក់ទាញសហ​គ្រាសជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនចូលរួ
ម។នេះជាឱកាសល្អ ដើម្បីវៀតណាមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់សហគមន៍សហគ្រាសអន្តរ
ជាតិ អំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាម អំពីការផ្លាស់ប្តូរថ្មីប្រទេសជាតិ ជមរុញខ្លាំងកំ
ណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច និង​ផ្លាស់ប្តូរថ្មីរូបសណ្ឋានកំណើន ពីឥឡូវនេះដល់ឆ្នាំ ២០២០។ 
ទន្ទឹមនឹងនោះ ​សន្និសីទក៏ជាឱកាសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីរូបភាពទឹកដី មនុស្ស សក្ដា
នុភាព និងយថាទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍ និងបរិស្ថានវិនិយោគរបស់វៀតណាម ចំពោះសហ
គមន៍​សហគ្រាសអន្តរជាតិ ពិសេសគឺក្នុងកាលះទេសះវៀតណាមកំពុងធ្វើ​សមាហរណ
កម្មយ៉ាងទូលំទូលាយនិងស៊ីជំរៅ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ