សន្និសីទស្ដីអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនិងទីក្រុងនៅតំបន់វាលសណ្តរទន្លេ Cuu Long

សន្និសីទស្ដីអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនិងទីក្រុងនៅតំបន់វាលសណ្តរទន្លេ Cuu Long   - ảnh 1
សន្និសីទស្ដីអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនិងទីក្រុងនៅតំបន់វាលសណ្តរទន្លេ Cuu Long អំពីការតភ្ជាប់តំបន់

(VOV)_សន្និសីទនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី៥វិច្ឆិកា នៅខេត្ត Ben Tre (ភាគ​ខាងត្បូងវៀតណាម)។ ដោយប្រធានបទ៖ តួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបណ្ដាខេត្ត ទីក្រុង
 នៅតំបន់វាលសណ្ដរទន្លេ Cuu Long ក្នុងការវាយតំលៃ ផ្តើមយន្តការ ​គោលនយោបាយ
ជំរុញការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់ ក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម​គុណភាព។ អង្គសន្និ
សីទបានប្រមូលផ្តុំពិភាក្សា ផ្តើមគំនិត កសាងយន្តការ គោលនយោបាយ ដើម្បីពង្រីក
សក្ដានុភាពរបស់វាលសណ្តរទន្លេ Cuu Long។

          ថ្លែងមតិនៅទីនេះ អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Tong Thi Phong
បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

          “ ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់តំបន់ត្រូវ​រួមសហការជាមួយខេត្ត ទីក្រុងផ្សេងៗ​នៅ
ក្នុងតំបន់ ។ការចេញផ្សាយសេចក្ដីសម្រេចចិត្តក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន ត្រូវគិត​ដល់លក្ខ
ណះអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មគុណភាពខ្ពស់៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ