សន្និសីទស្តីពីការងារជំនឿ សាសនាបណ្តាខែត្រទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្តាល

សន្និសីទស្តីពីការងារជំនឿ សាសនាបណ្តាខែត្រទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្តាល  - ảnh 1
(Image: Internet)
VOV_ថ្ងៃទី​២៩មិថុនា នៅទីក្រុងQuy Nhon ​គណះកម្មាធិការខាងជំនឿសាសនា
របស់រដ្ឋាភិបាល​ រួមផ្សំជាមួយខែត្រ Binh Dinh រៀបចំសន្និសីទ​ស្តីពីការងារជំនឿ
សាសនាបណ្តាខែត្រទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្តាល​​ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់
លោក Pham Dung​​អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ​-ប្រធានគណះកម្មាធិការខាងជំនឿ
សាសនារបស់រដ្ឋាភិបាល។សន្និសីទវាយតំលៃចំពោះសភាពការណ៏ សកម្មភាព
នឹងការងារជំនឿសាសនាក្នុង​ឆមាសទី១​ នឹងលើកឡើងនូវភារកិច្ច ក្នុងឆមាសទី២
ឆ្នាំ​២០១២។​តាមនោះក្នុងឆមាសទី២ឆ្នាំ​២០១២​  បណ្តាខែត្រ ទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រ
ភាគកណ្តាលបន្តយល់ជ្រួតជ្រាប​​សេចក្តីសំរេចចិត្តមហា- សន្និបាតលើកទី​១១
របស់បក្ស បណ្តាសារាចរ​សេចក្តីណែនាំរបស់ការិយាល័យ នយោបាយ-មជ្ឈឹម
ស្តីអំពីការងារជំនឿសាសនាក្នុងសភាពការណ៏ថ្មី​  ណែនាំ ជួយសមាគមពុទ្ធសា
សនាវៀតណាមរៀបចំមហាសន្និបាតព្រះសង្ឈពុទ្ធសាសនាវៀតណាមគ្រប់ជាន់
ថ្នាក់​យកចិត្តទុកដាក់ដល់ការជំរុញខ្លាំងការងារផ្សាយ ព័ត៍មានសាសនានៅថ្នាក់
មូលដ្ឋាន សេនាធិការជួយថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស​រដ្ឋអំណាច មូលដ្ឋានជួបប្រាស្រ័យ
ជាមួយប្រមុខបណ្តាអង្គការសាសនា​សំដៅអនុវត្តល្អ ការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋអំពី
ជំនឿសាសនា​យកចិត្តទូកដាក់ដល់ការងារបណ្តុះ បណ្តាលបំប៉ន់លើកកំពស់
ចរិយាសម្បិតរបស់កំលាំងប្រកបការងារជំនឿសាសនា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ