សន្និសីទសន្ទនាជាមួយមជ្ឈដ្ឋានសហគ្រិនទីក្រុងហាណូយ


សន្និសីទសន្ទនាជាមួយមជ្ឈដ្ឋានសហគ្រិនទីក្រុងហាណូយ - ảnh 1
សន្និសីទសន្ទនាជាមួយមជ្ឈដ្ឋានសហគ្រិនទីក្រុងហាណូយ (VNA)

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ វិច្ឆិកា បានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទសន្ទនាជាមួយ
មជ្ឈដ្ឋានសហគ្រិនទីក្រុងហាណូយ (វៀតណាម) សំដៅដោះស្រាយការលំបាក
ក៏ដូចជា កំណត់ទិសដៅកែលំអរបរិយាកាសវិនិយោញធ្វើអាជីវកម្មហើយជួយ
ឧបត្ថម្ភអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសនាឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ។ ថ្លែងមតិនៅពិធីបើក
ការសន្ទនា លេខាធិការគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហាណូយ លោក Hoang
Trung Hai បានអះអាងថា៖

        «កំណែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាលគឺជាបញ្ហាដែលមជ្ឈដ្ឋានសហគ្រិនយកចិត្ត
 ទុកដាក់បំផុត។ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានមតិនិងសំណូមពររបស់មជ្ឈដ្ឋានសហ
 គ្រិននៅការសន្ទនាលើកនេះ បណ្ដាស្ថាប័នទីក្រុងនឹងចេញគោលនយោបាយសម
ស្របយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីសំណូមពររបស់សហគ្រាសត្រូវបានដោះស្រាយឆាប់ៗ៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ