សន្និសីទសមាជិកសភាជំនាញ៖ពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណ

សន្និសីទសមាជិកសភាជំនាញ៖ពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណ - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃជំនួបធ្វើការ (រូបថតៈ Thái An)

(VOVworld)-បន្តរបៀបវារៈ នាថ្ងៃទី៤មេសា សមាជិកសភាជំនាញបានពិភាក្សាអំពី
 គម្រោងច្បាប់គ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ (ធ្វើវិសោធនកម្ម) ក្រោមអធីបតី
 ភាពរបស់អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Phung Quoc Hien។​នៅក្នុងសន្និសីទនេះ​ តំណាង
ទាំងអស់បានឯកភាពអំពីវិសាលភាពធ្វើវិសោធនកម្មនៃគម្រោងច្បាប់មួយចំនួននឹង
ឯកភាពឈ្មោះរបស់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ គឺ ច្បាប់គ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់ ទ្រពសម្បត្តិ
សាធារណ ដើម្បីសមស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប្រព័ន្ធច្បាប់នាពេល បច្ចុប្បន្ន។​តាង
នាមគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា លោក Phung Quoc Hien បានឲ្យដឹងថានឹង
បន្តទទួលយករាល់មតិ ព្រមទាំងបំពេញនូវគម្រោងច្បាប់ដើម្បី​ដាក់ចេញនៅកិច្ចប្រជុំ
លើកទី៣រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ