សន្និសីទសមាជិកសភាជំនាញឯកទេសពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ចំនួន៥សំរាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី៣រដ្ឋសភាវៀតណាម

សន្និសីទសមាជិកសភាជំនាញឯកទេសពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ចំនួន៥សំរាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី៣រដ្ឋសភាវៀតណាម  - ảnh 1
សន្និសីទសមាជិកសភាជំនាញឯកទេសពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ចំនួន៥សំរាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី៣ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី៣ មេសា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រារព្វឡើងសន្និ​សីទសមា
ជិកសភាជំនាញឯកទេស។នៅទីនេះ អង្គសន្និសីទបានផ្តល់មតិចំពោះគំរោងច្បាប់សំខាន់ៗ ដូចជា៖ គំរោងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែមមាត្រា​មួយចំនួន នៃ
ក្រមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ ២០១៥ ច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ (ធ្វើវិសោធនកម្ម)
 និងច្បាប់ជួយឧបត្ថម្ភសហគ្រាសទ្រង់ទ្រាយតូចនិងមធ្យម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ