សន្និសីទអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបណ្ដាខេត្តក្រុងតំបន់វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long លើកទី ៤

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៦ ឧសភា នៅទីក្រុង Can Tho បានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទអចិន្ត្រៃយ៍ ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននៅបណ្ដាខេត្តក្រុងតំបន់វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long លើកទី ៤ អាណត្តិ ២០១៦-២០១៧ ដោយប្រធានបទ «វិធានការលើកកំពស់គុណភាពនៃ ការចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនចំពោះបញ្ហាសំខាន់ៗនៃតំបន់តាមការកំណត់ច្បាប់»។ 
សន្និសីទអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបណ្ដាខេត្តក្រុងតំបន់វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long លើកទី ៤  - ảnh 1 សន្និសីទអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបណ្ដាខេត្តក្រុងតំបន់វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long លើកទី ៤ 

នាថ្ងៃទី ២៦ ឧសភា នៅទីក្រុង Can Tho បានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទអចិន្ត្រៃយ៍ ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននៅបណ្ដាខេត្តក្រុងតំបន់វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long លើកទី ៤ អាណត្តិ ២០១៦-២០១៧ ដោយប្រធានបទ «វិធានការលើកកំពស់គុណភាពនៃ ការចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនចំពោះបញ្ហាសំខាន់ៗនៃតំបន់តាមការកំណត់ច្បាប់»។ អញ្ជើញចូលរួមនិងថ្លែងមតិនៅទីនេះ អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Tong Thi Phong បានសង្កត់ ធ្ងន់ថា៖ ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននៃបណ្ដាខេត្តក្រុងគប្បីម្ចាស់ការបង្កើនសកម្មភាពឃ្លាំ មើលឯកសារច្បាប់តាមរយៈការពិនិត្យមើលសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនរួមថ្នាក់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនក្រោមថ្នាក់ទាបដើម្បី ដោះស្រាយខ្លឹមសារដែលមិនសមស្របនឹងពេលវេលាដោយទាន់ពេលវេលា បន្ទាប់នោះ ស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មបំពែញបន្ថែមឬលុបចោល សំដៅធានាប្រសិទ្ធ ភាព ភាពព្រមៗគ្នារបស់ប្រព័ន្ធច្បាប់។ លោកស្រី Tong Thi Phong ក៏បានរំលឹក ថា៖ នាពេលខាងមុខ ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបណ្ដាខេត្តក្រុងគប្បីបន្តពង្រីកស្នាដៃ បទពិសោធន៍ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់បក្សរដ្ឋសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ រដ្ឋសភាឲ្យបានសមស្របនឹងសភាពការណ៍ជាក់ស្តែងក្នុងតំបន់ផងដែរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ