សន្និសីទអន្តជាតិស្តីពីទេសចរណ៍ព្រលឹងដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ចិរភាពបាន បញ្ចប់។

        

សន្និសីទអន្តជាតិស្តីពីទេសចរណ៍ព្រលឹងដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ចិរភាពបាន បញ្ចប់។ - ảnh 1

Vovworld-ក្រោយរយះពេល២ថ្ងៃធ្វើការ សន្និសីទអន្តជាតិស្តីពីទេសចរណ៍ព្រលឹង
ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ចិរភាពបានបញ្ច​ប់នាថ្ងៃទី២២វិច្ឆិកានៅវត្តBaiDinh ខែត្រ Ninh Binh  ភាគខាងជើងវៀតណាម។ថ្លែងមតិនៅឱកាសនេះ​លោក Hoang Tuan Anh រដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍វៀតណាមអះអាងថា៖ការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍
និយាយរួម និង ការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ព្រលឹងនិយាយដោយឡែករួមចំណែកជំរុញ
ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងវប្បធម៌  ការយល់ដឹងគ្នារវាងបណ្តាជនជាតិ ប់កចេញឱកាស
សហប្រតិបត្តិការក៍ដូចជា ការវិនិយោគទុននិងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច។លោកមាន
ប្រសាសន៍ថា៖“ការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ព្រលឹងនឹងជះឥទ្ឋិពលយ៉ាងសកម្មទៅលើការ
អភិរក្សពង្រីករាល់តំលៃវប្បធម៌  តំលៃសីលធម៌និងកិច្ចការពារបរិស្ថាន។  “
អង្គសន្និសីទបានអនុម័តសេច​ក្តីថ្លែងការខែត្រ Ninh Binh ស្តីពីទេសចរណ៍ព្រលឹង
ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ដ៍ចិរភាព៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ