សប្ដាហ៍ថាមពលកកើតឡើងវិញ វៀតណាម ២០១៦

សប្ដាហ៍ថាមពលកកើតឡើងវិញ វៀតណាម ២០១៦ - ảnh 1
សប្ដាហ៍ថាមពលកកើតឡើងវិញ វៀតណាម ២០១៦

(VOV)_ក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី១៥និងទិ១៦វិច្ឆិកា នៅទីក្រុង Can Tho (ភាគ
ខាងត្បូងវៀតណាម) បានប្រព្រឹត្តទៅសប្ដាហ៍ថាមពលកកើតឡើងវិញ វៀតណាម ឆ្នាំ 
២០១៦។ ចូលរួមកម្មវិធីនេះមានបណ្ដាអ្នកជំនាញការអំពីថាមពល អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រជាតិ
និងអន្តរជាតិ ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ស្ថាប័ន ក្នុងតំបន់វាលសណ្តរទន្លេ Cuu Long ។សប្ដាហ៍
នេះ មានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ដូចជា៖ ការតាំងពិព័រណ៌​រូបសណ្ឋានថាមពល បញ្ជាំងខ្សែ
ភាពយន្ត រៀបចំសិក្ខាសាលាចំនួន២ ដោយ​ប្រធានបទ៖ “យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ថាមពលក
កើតឡើងវិញ អភិវឌ្ឍន៍ថាមពល​ចីរភាពនៅតំបន់វាលសណ្ដរទន្លេ Cuu Long ”និង “ គំ
និតថ្មី និងស្ថានភាព​ជាក់ស្ដែង ​អនុវត្តថាមពលកកើតឡើងវិញ” ។ នៅទីនេះ បណ្ដា
អង្គសន្និសីទបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នានាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រភពថាមពលកកើត
ឡើងវិញ ​ឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ