សប្ដាហ៍ភាពយន្តរំលឹកខួបលើកទី៨៥នៃទិវាបង្កើតបក្សគុម្មុយនីស្តវៀតណាម

សប្ដាហ៍ភាពយន្តរំលឹកខួបលើកទី៨៥នៃទិវាបង្កើតបក្សគុម្មុយនីស្តវៀតណាម - ảnh 1
សប្ដាហ៍ភាពយន្តរំលឹកខួបលើកទី៨៥នៃទិវាបង្កើតបក្សគុម្មុយនីស្តវៀតណាម (qdnd.vn)

        Vovworld-សប្ដាហ៍រំលឹកខួបលើកទី៨៥នៃទិវាបង្កើតបក្សកុម្មុយនីស្តវៀត​ណាម​
និងអំណរនិទាឃ់រដូវឆ្នាំ២០១៥នឹងបានរៀបចំចាប់ពីថ្ងៃទី៣០មករាដល់​ថ្ងៃ​ទី៥គុម្ភៈ
ឆ្នាំ២០១៥លើប្រព័ន្ធរោងបញ្ចាំងភាពយន្តទូទាំងប្រទេស។ សប្ដាហ៍​ភាព​យន្តដោយ
នាយកដ្ឋានភាពយន្តធ្វើអធិបតីសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនភាពយន្ត​សមាគមភាព
យន្តវៀតណាម ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរឿងកូនលេខ១ ក្រុមហ៊ុនចំកាត់ MTV ក្រុមហ៊ុន
ខ្សែភាពយន្តឯកសារនិងវិទ្យាសាស្ត្រមជ្ឈឹម មជ្ឈមណ្ឌល​បញ្ជាំង​ភាពយន្តជាតិ
រៀបចំ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ