សប្តាហ៍កោះសមុទ្រវៀតណាមនឹងបានរៀបចំឡើងនៅខេត្ត Bac Lieu

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភាបណ្ដាសកម្មភាពសហគមន៍នឹងបានរៀបចំឡើងនៅខេត្ត Bac Lieu ដូចជា៖ សន្និសីទផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីសម្រចចិត្តមជ្ឈឹមស្ដីពីយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រវៀតណាមដោយចីរភាពដល់ឆ្នាំ២០៣០ ទស្សនៈវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៤៥; ការបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រដោះស្រាយសំរាមនៅខេត្ត  Bac Lieu និង ការតាំងបង្ហាញរូបថតអំពីការរក្សាបរិស្ថាន និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់វាលសណ្ដទន្លេ Cuu Long។

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា ក្រសួងធនធាន និងបរិស្ថានវៀតណាមបានរួមសហការជាមួយ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Bac Lieu ភាគខាងត្បូងវៀតណាម រៀបចំពិធីបំផុសសប្តាហ៍កោះសមុទ្រវៀតណាម (ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនា) និងខែធ្វើដើម្បីបរិស្ថានជួយជ្រោមជ្រែងទិវាមហាសាគរពិភពលោក (ថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនា) និងទិវាបរិស្ថានពិភពលោក (ថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនា) ឆ្នាំ ២០១៩។

សប្តាហ៍កោះសមុទ្រវៀតណាមនឹងបានរៀបចំឡើងនៅខេត្ត Bac Lieu - ảnh 1 ប្រភព៖ TTXVN

តាមនោះ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភាបណ្ដាសកម្មភាពសហគមន៍នឹងបានរៀបចំឡើងនៅខេត្ត Bac Lieu ដូចជា៖ សន្និសីទផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីសម្រចចិត្តមជ្ឈឹមស្ដីពីយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រវៀតណាមដោយចីរភាពដល់ឆ្នាំ២០៣០ ទស្សនៈវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៤៥; ការបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រដោះស្រាយសំរាមនៅខេត្ត  Bac Lieu និង ការតាំងបង្ហាញរូបថតអំពីការរក្សាបរិស្ថាន និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់វាលសណ្ដទន្លេ Cuu Long។ នាថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា ខាងមុខ បណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនឹងបានរៀបចំឡើងនៅទីលាន ទីក្រុង Bac Lieu ដែលរួមមាន៖ ពិធីបំផុសប្តាហ៍កោះសមុទ្រវៀតណាម  ខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថាន ជួយជ្រោមជ្រែងទិវាមហាសាគរពិភពលោក និងទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៩៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ