សប្តាហ៍ខ្សែភាពយន្តឯកសារអន្តរជាតិលើកទី ៨

(VOVWORLD) - សប្តាហ៍ខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី ៨ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពី ថ្ងៃទី ៩ ដល់ទី ១៨ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ដោយមានការចូលរួមរបស់ប្រទេសជា សមាជិកបណ្តាញបណ្ដាស្ថាប័នវប្បធម៌អឺរ៉ុប (EUNIC)។ 
សប្តាហ៍ខ្សែភាពយន្តឯកសារអន្តរជាតិលើកទី ៨  - ảnh 1 សប្តាហ៍ខ្សែភាពយន្តឯកសារអន្តរជាតិលើកទី ៨ 

(VOVworld) – សប្តាហ៍ខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី ៨ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពី ថ្ងៃទី ៩ ដល់ទី ១៨ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ដោយមានការចូលរួមរបស់ប្រទេសជា សមាជិកបណ្តាញបណ្ដាស្ថាប័នវប្បធម៌អឺរ៉ុប (EUNIC)។ ទីកន្លែងប្រព្រឹត្តទៅសប្តា ហ៍ខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិលើកនេះនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្រុមហ៊ុនខ្សែភាព យន្តឯកសារនិងវិទ្យាសស្ត្រមជ្ឈឹមទីក្រុងហាណូយនិងមហាវិទ្យាល័យ Hoa Sen នៅទីក្រុងហូជីមិញ (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម)។ នេះគឺជាព្រឹត្តតិការណ៍ វប្បធម៌ប្រចាំឆ្នាំសំដៅជំរុញការជួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌រវាងវៀតណាមជាមួយ ប្រទេសនានាលើពិភពលោក៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ