សប្តាហ៍“មហាសាមគ្គីជនជាតិ -បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាម”ឆ្នាំ២០១៦នឹងបានប្រព្រឹត្តទៅនាពេលខាងមុខ

 សប្តាហ៍“មហាសាមគ្គីជនជាតិ -បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាម”ឆ្នាំ២០១៦នឹងបានប្រព្រឹត្តទៅនាពេលខាងមុខ - ảnh 1
សប្តាហ៍“មហាសាមគ្គីជនជាតិ -បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាម”ឆ្នាំ២០១៦នឹង បានប្រព្រឹត្តទៅនាពេលខាងមុខ

(VOVworld)- សប្តាហ៍“មហាសាមគ្គីជនជាតិ-បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាម” ឆ្នាំ
២០១៦នឹងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិវប្បធម៌ ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិវៀតណាម
ដោយមានការចូលរួមរបស់ ព្រឹទ្ធាចារ្យភូមិ មេភូមិ សិប្បករ និងជនរួមជាតិតំណាង
ឲ្យ បណ្តាជនជាតិលើទូទាំងប្រទេស។ កម្មវិធីឆ្នាំនេះនឹងពោរពេញទៅដោយស
កម្មភាព ឧទ្ទេសនាមនូវតម្លៃវប្បធម៌របស់សហគមន៍បណ្តាជនជាតិវៀតណាម
ដូចជា ការប្រ ឡងរូបថតនិងការតាំងពិព័ណ៍រូបថតក្រោមប្រធានបទ “ភូមិវប្បធម៌
ទេសចរណ៍បណ្តា ជនជាតិវៀតណាម-ដំបូលរួមរបស់សហគមន៍ជនជាតិវៀតណាម
ទាំង៥៤” និងការ សម្តែងសិល្បៈមួយចំនួន។ លោក Lam Van Khang ប្រធានស្តីទីនៃ
គណៈកម្មាធិការ គ្រប់គ្រងភូមិវប្បធម៌ ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិវៀតណាមបានឲ្យ
ដឹងថា៖

        “កម្មវិធីឆ្នាំនេះបានរៀបចំឡើងដោយមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្តូរថ្មីជាច្រើន ពោលគឺ
 កម្មវិធីនឹងបានបើកក្នុងបរិយាកាសពីរនិងមានសកម្មភាពទន្ទឹមពីរ។ទីមួយ យើងខ្ញុំនឹង
 រៀបចំនូវ carnaval ផ្លូវវប្បធម៌ ឧទ្ទេសនាមបរិយាកាសវប្បធម៌គ្រប់ទិសទីរបស់ប្រទេស
 ជាតិ។​បន្ទាប់មកនឹងប្រព្រឹត្តទៅពិធីបើកជាផ្លូវការដោយបែងចែកជាផ្នែកទទួលស្វាគមន៍
 និងផ្នែកសម្តែងសិល្បៈ លើកកំពស់បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌បណ្តាជនជាតិវៀតណាម រួមចំ
 ណែកពង្រឹងផែនមហាសាមគ្គីជាតិទាំងមូល”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ