ស.ប.ប.ក. មិនជាមុខសញ្ញាដែលទទួលបានកិច្ចការពារបស់រុស្ស៊ីក្នុងការ វាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរទេ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៥ មិនា ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RIA បានដកស្រង់ ពាក្យសំដីរបស់អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ី (ព្រឹទ្ធសភា) លោក  Ilyas Umakhanov បានប្រកាសថា៖ ស.ប.ប.ក. មិនស្ថិតក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលម៉ូស្គូគប្បីការពារចំពោះមុខការវាយប្រហារនុយ
ក្លេអ៊ែរដោយប្រទេសទី ៣ បំផុស ឡើងទេ។ 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៥ មិនា ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RIA បានដកស្រង់ ពាក្យសំដីរបស់អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ី (ព្រឹទ្ធសភា) លោក  Ilyas Umakhanov បានប្រកាសថា៖ ស.ប.ប.ក. មិនស្ថិតក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តដែល ម៉ូស្គូគប្បីការពារចំពោះមុខការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរដោយប្រទេសទី ៣ បំផុស ឡើងទេ។ លោក  Umakhanov បានឲ្យដឹងទៀតថា៖ មុខសញ្ញាដែលត្រូវបានរុស្ស៊ី ការពារត្រូវមានទំនាក់ទំនងសម្ព័ន្ធមិត្តជាផ្លូវការជាមួយម៉ូស្គូតាមរយៈការចុះហត្ថ លេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានា រួមមាន បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់ អង្គការសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខសមូហភាព (CSTO) និងប្រទេសដទៃទៀតមួយ ចំនួន។ លោក  Umakhanov បានលើកច្បាស់ថា៖ ម៉ូស្គូមិនធ្លាប់ចុះហត្ថលេខាលើ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិណាមួយជាមួយព្យុងយ៉ាងឡើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ