សភាជាន់ទាបអាមេរិកអនុម័តលើវិធានាការឆ្ពោះទៅលុបចោល Obamacare

សភាជាន់ទាបអាមេរិកអនុម័តលើវិធានាការឆ្ពោះទៅលុបចោល Obamacare - ảnh 1
សភាជាន់ទាបអាមេរិកអនុម័តលើវិធានាការឆ្ពោះទៅលុបចោល Obamacare (VNA)


(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៣ មករា សភាជាន់ទាបអាមេរិកបានអនុម័តលើ
 វិធានការចាំបាច់ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការលុបចោលកម្មវិធីធានារ៉ាប់រង
សុខាភិ បាលមានតំលៃទាបឬហៅថា Obamacare ដោយមិនអើពើដល់ការ
ព្រួយបារម្ភ អំពីការដែលគ្មានកម្មវិធីជំនួសនិងការខូចខាតខាងហិរញ្ញវត្ថុ
ទាក់ទិននានា។​ ដោយមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន ២២៧ និងសម្លេងប្រឆាំង
ចំនួន ១៩៨ សភាជាន់ ទាបអាមេរិកបានឯកភាពចេញផ្សាយចរាចរណ៍
សំរាប់គណៈកម្មាធិការនានារៀបចំ គំរោងច្បាប់លុបចោលកម្មវិធីនេះដោយ
មានគោលដៅដល់ថ្ងៃទី​  ២៧ មករា ខាងមុខអាចលុបចោលច្បាប់  
 Obamacare ទាំងស្រុង៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ