សមាគមសាសនា Cao Dai រំលឹកខួបលើកទី៩០នៃទិវាបង្កើតសាសនា

(VOVworld)- នាថ្ងៃទី២៨មិនា នៅវិហារ Chau Minh សមាគមសាសនា  Cao Dai Tien
Thien ឃុំ Tien Thuy ស្រុក Chau Thanh ខេត្ត Ben Tre និងសមាគមសាស នាមួយ
ចំនួននៅភូមិភាគ​បានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបលើកទី៩០នៃទិវាបង្កើតសាសនា Cao Dai (ឆ្នាំ១៩២៦-២០១៦)។​ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោក Tran Tan Hung អនុប្រ ធានគណៈ
កម្មាធិការសាសនានៃរដ្ឋាភិបាល បានជឿជាក់ថា យោងតាមប្រពៃណី សាមគ្គីភាព
រវាងបណ្តាសមាគមសាសនានិងអង្គការ Cao Dai នោះ នឹងអនុវត្ត សកម្មភាព
សាសនាទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាច្រើនថែមទៀត រួមចណែក ជាមួយជន
រួមជាតិទូទាំងប្រទេសកសាងនិងការពារមាតុប្រទេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ