សមាគមអ្នកអក្សសាស្ត្រឆែកលើកសរសើរអ្នកបកប្រែវៀតណាម

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី៤វិច្ឆិកា នៅទីក្រុង Praha សមាគមអ្នកអក្សរសាស្ត្រឆែក បានប្រគល់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ សំរាប់បណ្ដាអ្នកនិពន្ធដែលមានការរួមវិភាគទានជាច្រើនចំពោះខឿនអក្សសាស្ត្រឆែក។
សមាគមអ្នកអក្សសាស្ត្រឆែកលើកសរសើរអ្នកបកប្រែវៀតណាម - ảnh 1សមាគមអ្នកអក្សសាស្ត្រឆែកលើកសរសើរអ្នកបកប្រែវៀតណាម 

នាថ្ងៃទី៤វិច្ឆិកា នៅទីក្រុង Praha សមាគមអ្នកអក្សរសាស្ត្រឆែក បានប្រគល់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ សំរាប់បណ្ដាអ្នកនិពន្ធដែលមានការរួមវិភាគទានជាច្រើនចំពោះខឿនអក្សសាស្ត្រឆែក។ ក្នុងចំណោមលអ្នកនិពន្ធចំនួន៥ រូប  ដែលបានសមាគមអក្សរសាស្ត្រឆែកប្រគល់ជូនរង្វាន់នេះ មានអ្នកនិពន្ធ Do Ngoc Viet Dung របស់វៀត ណាម។នេះជាអ្នកនិពន្ធបរទេសតែមួយគត់ដែលបានទទួលរង្វាន់នេះដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ