សមាជិកសភាត្រៀមរៀបចំមុនពេលប្រជុំសួរដេញដោលសមាជិករដ្ឋាភិបាល

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី១៣មិនា សម័យប្រជុំទី ៣ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤ ដំណើរកិច្ចប្រជុំសួរដេញដោល និងឆ្លើយការសួរដេញដោល សមាជិករដ្ឋាភិបាល។សម័យប្រជុំលើកនេះបានប្រមូលផ្តុំទៅលើក្រុមបញ្ហាចំនួន៤៖ ដំណោះស្រាយលោតផ្លោះ និងដំណើការរៀបចំកំណែទម្រង់ផ្នែកកសិកម្មឡើងវិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព 
សមាជិកសភាត្រៀមរៀបចំមុនពេលប្រជុំសួរដេញដោលសមាជិករដ្ឋាភិបាល - ảnh 1សមាជិកសភាត្រៀមរៀបចំមុនពេលប្រជុំសួរដេញដោលសមាជិករដ្ឋាភិបាល 

នាថ្ងៃទី១៣មិនា សម័យប្រជុំទី ៣ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤ ដំណើរកិច្ចប្រជុំសួរដេញដោល និងឆ្លើយការសួរដេញដោល សមាជិករដ្ឋាភិបាល។សម័យប្រជុំលើកនេះបានប្រមូលផ្តុំទៅលើក្រុមបញ្ហាចំនួន៤៖ ដំណោះស្រាយលោតផ្លោះ និងដំណើការរៀបចំកំណែទម្រង់ផ្នែកកសិកម្មឡើងវិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងដើម្បីប្រមូលផ្តុំប្រភពកម្លាំងក្នុងសង្គមសំរាប់ការវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ ស្ថានភាពជាក់ស្ដែង ដំណោះស្រាយលើកកំពស់គុណភាព ប្រសិទ្ធភាពការងារពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ បញ្ហាគ្រប់គ្រង អនុម័តសកម្មភាពវប្បធម៌ សិល្បះ កីឡានិងរៀបចំពិធីបុណ្យ។វាយតំលៃអំពីខ្លឹមសារសួរដេញដោលលើកនេះ លោកLuu Binh Nhuong សមាជិកសភាមណ្ឌលខេត្ត Binh Duong បានអោយដឹងថា៖

          “ បណ្ដាបញ្ហាដែលបានយកមកសួរដេញដោល ជាបណ្ដាបញ្ហាសំខាន់។ ក៏តាមស្មារតីជាសមាជិករដ្ឋសភា និងរដ្ឋសភាជានិច្ចកាលរួមដំណើរជាមួយរដ្ឋាភិបាល យើងខ្ញុំនឹងឃ្លាំមើល និងបន្តរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើល្អបញ្ហានេះចំពោះប្រជាជន៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ