សម្ដេចនរោត្តមរនារិទ្ធធ្វើជាប្រធានគណៈបក្ស FUNCIPEC ឡើងវិញ

សម្ដេចនរោត្តមរនារិទ្ធធ្វើជាប្រធានគណៈបក្ស FUNCIPEC ឡើងវិញ - ảnh 1
សម្ដេចនរោត្តមរនារិទ្ធធ្វើជាប្រធានគណៈបក្ស FUNCIPEC ឡើងវិញ (Reuters)

        Vovworld-ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឬទ្ធិរាជបុត្រារបស់អតីតព្រះបាតសម្ដេច
ព្រះនរោត្តមសីហនុទើបនឹងបានវិលត្រឡប់នឹងឋានៈប្រធានគណៈបក្ស FUNCIPEC
នៅសមាជវិសាមញ្ញនៃគណៈបក្សនេះនាព្រឹកថ្ងៃទី​១៩​មករា។​សមាជបានប្រព្រឹត្ត
ទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញបានឯកភាពជាមួយ​សំណើររបស់ព្រះរាជបុត្រីនរោត្តមអរុណ
រស្មីអំពីការដែលទុកឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឬទ្ធិដឹកនាំគណៈបក្ស FUNCIPEC។

        ថ្លែងមតិនៅសមាជព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឬទ្ធិបានឲ្យដឹងថា លោក​ព្រះអង្គ
នឹងរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្ស FUNCIPEC ប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្រសាមគ្គីភាព​ជា
មួយកំលាំងផ្សេងៗនៅកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃប្រទេសជាតិ។ ព្រះ​អង្គបាន
ឲ្យដឹងថា គណៈបក្ស FUNCIPEC នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោត​ថ្នាក់​ឃុំសង្កាត់តាម
ផែនការនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាដើមឆ្នាំ២០១៧និងការបោះឆ្នោតរដ្ឋ​សភានាដើមឆ្នាំ២០១៨៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ