សម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី ៥ នៃគណៈកម្មាធិការច្បាប់របស់រដ្ឋសភា


សម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី ៥ នៃគណៈកម្មាធិការច្បាប់របស់រដ្ឋសភា - ảnh 1
សម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី ៥ នៃគណៈកម្មាធិការច្បាប់របស់រដ្ឋសភា (VNA)

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ១៣ មេសា គណៈកម្មាធិការច្បាប់របស់រដ្ឋសភា
វៀតណាមបានរៀបចំសម័យប្រជុំលើកទី​ ៥ នៅទីក្រុងហាណូយ ដើម្បីផ្តល់
មតិ ចំពោះសំណើររបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីកម្មវិធីកសាងច្បាប់អនុក្រិត្យឆ្នាំ
២០១៨ និង ការធ្វើវិសោនធកម្មកម្មវិធីកសាងច្បាប់និងអនុក្រិត្យដឆ្នាំ
២០១៧។ តាមនោះ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្ម
កម្មវិធីតាក់តែងច្បាប់អនុក្រិត្យឆ្នាំ ២០១៧ ចំពោះគំរោងច្បាប់ចំនួន
១១ បំពេញបន្ថែមគំរោងច្បាប់ចំនួន ៦។ ក្នុងនោះ មានគំរោងច្បាប់
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ​ (វិសោធនកម្ម) ច្បាប់ស្តីអំពីអង្គភាព
រដ្ឋបាល-សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ការធ្វើវិសោធនកម្មនិងបំពេញ បន្ថែម
ចំពោះច្បាប់ពន្ធការពារបរិស្ថាន៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ