សម័យប្រជុំលើកទី១៣គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤

(VOVWORLD) -បន្តរបៀបវារះនៃសម័យប្រជុំលើកទី១៣គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤ នារសៀលថ្ងៃទី១១ 
សម័យប្រជុំលើកទី១៣គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤ - ảnh 1

សម័យប្រជុំលើកទី១៣គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤

បន្តរបៀបវារះនៃសម័យប្រជុំលើកទី១៣គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤ នារសៀលថ្ងៃទី១១ អង្គសន្និសីទបានផ្តល់មតិចំពោះការបង្កើតតុលាកាប្រជាជន អយ្យការប្រជាជនទីក្រុង Sam Son ខេត្ត Thanh Hoa។ ដោយអនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Uong Chu Luu ជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំ។

        ដោយមានសម្លេងគាំទ្រ១០០% គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានអនុម័តលើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តបង្កើតតុលាការប្រជាជន អយ្យការប្រជាជនទីក្រុង Sam Son ខេត្ត Thanh Hoa៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ