សម័យប្រជុំលើកទី១៤គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា៖ធានាបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងតម្លាភាព សមភាព

(VOVWORLD) -នៅក្នុងសម័យប្រជុំ នាថ្ងៃទី១៤កញ្ញា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា បានផ្តល់មតិចំពោះគំរោងច្បាប់ប្រកួតប្រជែង(ធ្វើវិសោធនកម្ម)។មតិជាច្រើនបានឯកភាពចំពោះរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីភាពចាំបាច់ធ្វើវិសោធនកម្ម
សម័យប្រជុំលើកទី១៤គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា៖ធានាបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងតម្លាភាព សមភាព - ảnh 1សម័យប្រជុំលើកទី១៤គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា៖ធានាបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងតម្លាភាព សមភាព 

នៅក្នុងសម័យប្រជុំ នាថ្ងៃទី១៤កញ្ញា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា បានផ្តល់មតិចំពោះគំរោងច្បាប់ប្រកួតប្រជែង(ធ្វើវិសោធនកម្ម)។មតិជាច្រើនបានឯកភាពចំពោះរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីភាពចាំបាច់ធ្វើវិសោធនកម្ម ច្បាប់ប្រកួតប្រជែងសំដៅរួមចំណែកសម្រេចក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ ធានាការប្រកួតប្រជែងសមភាព បង្កើនប្រសិទ្ធភាព ។ 

          ក៏ក្នុងថ្ងៃនេះដែរ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាក៏បានផ្តល់មតិចំពោះគំរោងច្បាប់សន្តិសុខបណ្ដាញ អ៊ីធឺ ណែតផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ