សម័យប្រជុំលើកទី១៤គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា៖ពិនិត្យនិងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាក់ទងនឹងច្បាប់ផែនការ

(VOVWORLD) -យោងតាមរបៀបវារៈនៃសម័យប្រជុំលើកទី១៤ នាថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមបានផ្តល់មតិលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានការខ្វែងគំនិត នៃគំរោងច្បាប់ផែនការ។ ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan
សម័យប្រជុំលើកទី១៤គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា៖ពិនិត្យនិងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាក់ទងនឹងច្បាប់ផែនការ - ảnh 1សម័យប្រជុំលើកទី១៤ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា 

យោងតាមរបៀបវារៈនៃសម័យប្រជុំលើកទី១៤ នាថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមបានផ្តល់មតិលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានការខ្វែងគំនិត នៃគំរោងច្បាប់ផែនការ។ ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានចាត់ទុកថា៖ ការចេញផ្សាយច្បាប់នេះមានចរិតលក្ខណះលោតផ្លោះ យូរអង្វែង។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ប្រធានរដ្ឋសភាក៏បានស្នើអោយត្រូវសម្រេចគំរោងច្បាប់នេះដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋសភាអនុម័ត ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទិ៤៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ