សម័យប្រជុំលើកទី១៤៤ ក្រុមប្រឹក្សា FAO។

             
           

សម័យប្រជុំលើកទី១៤៤ ក្រុមប្រឹក្សា FAO។ - ảnh 1
Image: Internet

VOV-សម័យប្រជុំលើកទី១៤៤ ក្រុមប្រឹក្សា នៃអង្គការស្បៀងអាហារ
កសិកម្ម អង្គការសហប្រជាជាតិ(FAO)បានបើកនៅទីក្រុង​Romaអ៊ីតាលី។
នាថ្ងៃទី១១មិថុនាសន្និសីទFAOលើកទី 31នៃដំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក
ដោយមានប្រធានបទ”សន្តិសុខ   ស្បៀងអាហារ និងការកាត់បន្ថយភាព
ក្រីក្រនៅជនបទ“បានផ្លាស់ប្ទូរពិភាគ្សានិងនាំចេញដំណោះស្រាយមួយចំនួន
សំដៅបង្កើន សន្តិសុខ   ស្បៀងអាហារនិងជួយឧបត្ថម្ភប្រជាកសិករនៅជនបទ
កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម
លោកCao Duc Phat បានចូលរួមសន្និសីទនេះ។នៅសម័យប្រជុំនេះដែរវៀត
ណាមបានសំដែងគោលបំណងថា FAO ជួយឧបត្ថម្ភនិងបង្កលក្ខណះ
សំរាប់បណ្តាអ្នកជំនាញការវៀតណាមត្រូវបានទៅធ្វើការនៅអង្គការនេះ។
នៅខាងក្រៅសម័យប្រជុំ មលោកCaoDucPhatបានមានជំនួបជាមួយ
មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់FAOមួយចំនួនទៀតផង ៕

                  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ