សម័យប្រជុំលើកទី៣រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤នឹងប្រារព្វឡើងនាថ្ងៃទី២២ឧសភា

(VOVWORLD) -នេះជាព័ត៌មានដែលបាននាំចេញក្នុងសន្និសីទកាសែតស្ដីអំពីសម័យប្រជុំលើកទី៣ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនារសៀលថ្ងៃទី១៩ឧសភា
សម័យប្រជុំលើកទី៣រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤នឹងប្រារព្វឡើងនាថ្ងៃទី២២ឧសភា - ảnh 1សន្និសីទកាសែត 

នេះជាព័ត៌មានដែលបាននាំចេញក្នុងសន្និសីទកាសែតស្ដីអំពីសម័យប្រជុំលើកទី៣ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនារសៀលថ្ងៃទី១៩ឧសភា។ នៅកិច្ចប្រជុំលើកនេះ សមាជិកសភានឹងពិនិត្យមើល អនុម័តទៅលើគំរោងច្បាប់ចំនួន១៣ និងពង្រាង សេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន៥ និងផ្តល់មតិទៅលើគំរោងច្បាប់ចំនួន៥ទៀត។ 

ទន្ទឹមនឹងនោះ សមាជិកសភាក៏នឹងពិនិត្យមើល និងអនុម័តលើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តសំខាន់មួយចំនួនទៀត ដូចជា៖ សេចក្ដីសម្រេចចិត្តស្ដីអំពីការអនុវត្តក្របច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ សេចក្ដីសម្រេចចិត្តស្ដីអំពីកម្មវិធីកសាងច្បាប់ ក្រិត្យច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៨ …ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ