សម័យប្រជុំលើកទី៣៤របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាវៀតណាមប្រារព្វឡើង

សម័យប្រជុំលើកទី៣៤របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាវៀតណាមប្រារព្វឡើង - ảnh 1
សម័យប្រជុំ១របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាវៀតណាម


(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ មករា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃ
រដ្ឋសភាវៀតណាមបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី៣៤ ដោយមានខ្លឹមសាសំខាន់គឺជា
ការងារកសាងច្បាប់។បណ្ដាតំណាងបានផ្ដល់មតិអំពីបណ្ដាបញ្ហាដែលនៅមានមតិ
ខុសគ្នានៃគំរោងការណ៍ច្បាប់នានាដូចជា ច្បាប់ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចយោធា(ធ្វើ
វិសោធនកម្ម) ច្បាប់ស្ដីពីសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សា
ប្រជាជន ច្បាប់ស្ដីពីការចាត់តាំងរដ្ឋអំណាចតំបន់ ជាដើម។នៅសម័យប្រជុំនេះ
ដែរ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃរដ្ឋសភា ក៏បានផ្ដល់មតិអំពីការត្រៀមរៀបចំមហា
សន្និបាតអន្តរសភាពិភពលោកលើកទី១៣២ (IPU ១៣២) ដែលនឹងបានរៀបចំ
ឡើងនិងរដ្ឋធានីហាណូយនាខែមីនាខាងមុខនេះ និងខ្លឹមសារសំខាន់ៗផ្សេង
ទៀតផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ