សម័យប្រជុំលើកទី៧គណៈកម្មាធិការពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២

សម័យប្រជុំលើកទី៧គណៈកម្មាធិការពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២ - ảnh 1
សម័យប្រជុំលើកទី៧គណៈកម្មាធិការពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២ (vov.vn)        VOV-នាព្រឹកថ្ងៃទី១០សីហានៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការពង្រាង
ធ្វើ​វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២បានប្រជុំសម័យលើកទី៧អំពីការផ្ដល់មតិ
ទៅក្នុង​ពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២លើមូលដ្ឋានប្រមូលមតិរបស់
សមាជិកសភានៅសម័យប្រជុំលើកទី៥រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣កន្លងមក។ ថ្លែង
មតិបើក​សម័យប្រជុំ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Nguyen Sinh Hung ប្រធាន
គណៈ​កម្មាធិការបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

        “ការប្តេជ្ញាចិត្តនយោបាយរបស់យើងគឺខែតុលាត្រូវបានអនុម័ត។ ពីឥឡូវ
ដល់​ខែកញ្ញានៅបន្តប្រមូលមតិរបស់ប្រជាជន។ នេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយ
ខ្ញុំស្នើរ​សមាជិកគណៈកម្មាធិការម្នាក់ៗខំប្រឹងប្រែងលៃទុកពេលវេលាដើម្បីសុក្រិដ្ឋ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ក្នុងពេលដាក់ជូនមជ្ឈឹមនឹងទទួលបានការឯកភាពខ្ពស់ ពីការិយាល័យនយោបាយ រដ្ឋសភាឯកភាពខ្ពស់។ នោះគឺជាឆន្ទះរបស់រដ្ឋសភា
របស់​ប្រជាជន៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ