សម័យប្រជុំលើកទី៨គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមបើកជាផ្លូវ

14 មិនា 2017 - 17:42:58

សមយបរជលើកទ៨គណៈកមមាធការអចនតរៃយរដឋសភាវៀតណាមបើកជាផលវ hinh 0
សម័យប្រជុំលើកទី៨គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមបើកជាផ្លូវ

(VOV)_​នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋសភា​វៀត​ណាម ​លោក
ស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបើក​កិច្ចប្រជុំ ​លើកទី៨ ​គណៈ
កម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម។ថ្លែងមតិនៅ​ទីនេះ ​ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី 
Nguyen Thi Kim Ngan បានអោយដឹងថា៖​ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងប្រ
មូលផ្តុំពិភាក្សាអំពីការទទួលយក និង​កំណែទម្រង់គំរោងច្បាប់មួយចំនួនដែលបាន
សមាជិកសភាផ្តល់មតិ ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៣។ ប្រធានរដ្ឋសភាបានអះអាងថា៖

          “ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងទុកខ្លឹមសារចំនួន៣នៅសម័យប្រជុំ
លើកទី៩ នៃក្រមច្បាប់​ព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្ថែម។ យើងខ្ញុំកំពុង​រៀបចំ​ការទ
ទួលយកមតិ របស់សមាជិកសភា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា និងស្ថាប័ន
ទាក់ទិននានា វិភាគអោយបានហ្មត់ចត់ មុនពេលដាក់ជូនរដ្ឋសភា៕”

” Ba Na Hills”មណ្ឌលទេសចរណ៍លំហែកាយនិងលេងកំសាន្តនៅទីក្រុងដាណាំង

” Ba Na Hills”មណ្ឌលទេសចរណ៍លំហែកាយនិងលេងកំសាន្តនៅទីក្រុងដាណាំង

(VOV)_ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាណាល់ ផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃវិទ្យុ សម្លេងវៀត ​​ណាម​ទទួលបានសំបុត្រជាង២០០​មក ពីប្រទេសចំនួន៤២​លើទូទាំង ពិភព លោក។ ​​សូមអគុណមិត្តអ្នកស្តាប់ដែល បាន ផ្ញើសំបុត្រមកកម្មវិធីរបស់យើង ខ្ញុំ។ក្នុងនាទីប្រ​អប់​សំបុត្រមិត្តអ្នក ស្តាប់ពេលនេះ យើងខ្ញុំសូមធ្វើការ ឧទ្ទេសនាមអំពី​” Ba Na Hills”នៅទី ក្រុងដាណាំង (ភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម)

អានបន្ថែម