សម័យប្រជុំលើកទី៩ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា

សម័យប្រជុំលើកទី៩ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា - ảnh 1
អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Uong Chu Luu

(VOV)_បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៩ នាថ្ងៃទី២១មេសា គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានផ្តល់ មតិ ចំពោះការទទួល កែសម្រួលគំរោងច្បាប់ទទួល​ខុសត្រូវសងរបស់រដ្ឋ(ធ្វើវិសោធនកម្ម)។​ស្ដីអំពីបញ្ហា សងឬមិនសងជំងឺចិត្តចំពោះ​គ្រួសារមានសមាជិកត្រូវផ្តន្ទាទោសទុច្ចរិតអនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀត ណាម  លោក Uong Chu Luu បានចាត់ទុកថា៖

        “ ស្ដីអំពីការខូចខាតខាងជំងឺចិត្ត គឺទាំងអ្នកត្រូវផ្តន្ទាទោសទុច្ចរិតនិង​សមាជិកក្នុងគ្រួសារ។ គ្រួសារ  ឪពុក ម្តាយ ប្រពន្ធ កូនត្រូវរងផលពះពាល់យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ កូនចៅឈប់រៀន មិនទៅធ្វើការ ហើយថែមទាំងអាចសម្លាប់ខ្លួន។ មនុស្សទាំងនោះរងផលបះពាល់គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ ប៉ុន្តែកំរិតសងគឺប៉ុន្មាន ហើយអ្នក​ណាបានទទួលនោះគឺត្រូវផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋ៕”

        ​

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ