សម័យប្រជុំលើក៩ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា៖នឹងធ្វើការសួរដេញដោលសមាជិកសភា

សម័យប្រជុំលើក៩ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា៖នឹងធ្វើការសួរដេញដោលសមាជិកសភា - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៨គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា (រូបថតៈ TTXVN)

(VOVworld)-តាមគំរោង សម័យប្រជុំលើកទី៩ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ នៃរដ្ឋសភា
វៀតណាមនីតិកាលទី១៤នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ដល់ថ្ងៃទី២២មេសា ដោយ
ខ្លឹមសារសំខាន់ៗសំដៅត្រៀមរៀបចំឲ្យកិច្ចប្រជុំលើកទី៣ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាខែ
ឧសភាឆ្នាំ២០១៧។

        នៅសម័យប្រជុំនេះ ទន្ទឹមនឹងខ្លឹមសាទាក់ទងនឹងការកសាងច្បាប់មក អង្គប្រជុំ
នឹងផ្តល់មតិលើរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការសន្សំសំចៃ ប្រឆាំង ការខ្ជះ
ខ្ជាយក្នុងឆ្នាំ២០១៦ និងរបាយការណ៍ខ្លាំមើលមួយចំនួន។ ជាពិសេស អង្គប្រជុំនឹង
អនុវត្តការសួរដេញដោលនិងឆ្លើយសំណួររបស់សមាជិក សមាជិកាសភានាថ្ងៃទី១៨
មេសាផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ