សម្រេចពង្រាងរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការងាររបស់រដ្ឋសភានិងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា

សម្រេចពង្រាងរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការងាររបស់រដ្ឋសភានិងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា - ảnh 1
សម្រេចពង្រាងរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការងាររបស់រដ្ឋសភានិងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា

          (VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី១មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋ
សភា បានរៀបចំសន្និសីទផ្តល់មតិចំពោះពង្រាងរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការងារ​របស់
រដ្ឋសភា និង​គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៣។ ​របាយការណ៍នេះ
បានវាយតំលៃលើគ្រប់វិស័យនៃការបំពេញភារកិច្ចនីតិរដ្ឋ ​កសាងច្បាប់ និងសម្រេច
ទៅលើបញ្ហាសំខាន់ៗ របស់ប្រទេសជាតិសកម្មភាពកិច្ចការបរទេស ការផ្លាស់ប្តូរថ្មី
 និងកំណែទម្រង់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា ស្ថាប័ននៃ​រដ្ឋសភា គណៈប្រតិភូសមាជិកសភា។

          អង្គសន្និសីទបានចាត់ទុកថា៖ ក្នុងអាណត្តិកន្លងទៅ សកម្មភាពរបស់​រដ្ឋសភា
ត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកជានិច្ច ផ្លាស់ប្តូរថ្មីជាប្រចាំ​ ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធិភាពជាងជាក់ស្ដែងជាង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ