ស្រុក Hoang Sa ទីក្រុង Da Nang ទទួលបានផែនទីថ្លៃថ្លាអំពីប្រជុំកោះ Hoang Sa

ស្រុក Hoang Sa ទីក្រុង Da Nang ទទួលបានផែនទីថ្លៃថ្លាអំពីប្រជុំកោះ Hoang Sa  - ảnh 1
ស្រុក Hoang Sa ទីក្រុង Da Nang ទទួលបានផែនទីថ្លៃថ្លាអំពីប្រជុំកោះ Hoang Sa (VOV)


(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ១០ មករា ប្រធានវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងអប់រំវៀតណាមនៅ
 អាមេរិក លោក Tran Thang បានប្រគល់ជូនគណៈកម្មាធិការស្រុក Hoang Sa
ទីក្រុង Da Nang (ភាគកណ្ដាលវៀតណាម) នូវផែនទីថ្លៃថ្លាមួយផ្ទាំង «Partie de la
 Cochichine» ដែលអះអាងនូវអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះ
Hoang Sa។ ផែនទី«Partie de la Cochichine» ស្ថិតក្នុងសំណុំផែនទីពិភពលោក
ល្បីឈ្មោះរបស់អ្នកភូមិសាស្ត្របែលហ្ស៊ីក លោក Phillipe Vandermaelen។​ ឯកសារ
នេះគឺជាភស្តុតាងមានតំលៃគត្តិយុត្តិអន្តរជាតិដ៏សែនសំខាន់ក្នុងការតស៊ូ
ការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីរបស់វៀតណាម៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ