សំរេចគំរោងការសាងសង់មន្ទីពេទ្យជាច្រើនក្នុងឆ្នាំ២០១៥

សំរេចគំរោងការសាងសង់មន្ទីពេទ្យជាច្រើនក្នុងឆ្នាំ២០១៥ - ảnh 1
សំរេចគំរោងការសាងសង់មន្ទីពេទ្យជាច្រើនក្នុងឆ្នាំ២០១៥ (VOV)

        Vovworld-នាព្រឹកថ្ងៃទី២0មករានៅទីក្រុងហាណូយក្រសួងសុខាភិបាល
​វៀត​ណាមបានរៀបចំសន្និសីទ onlines លាតត្រដាងកិច្ចការសុខាភិបាលឆ្នាំ​
២០១៥​និង​ទិសដៅ​ការងារដំណាក់កាល២០១៦-២០២០។​ តាមផែនការរបស់
​ក្រសួង ឆ្នាំ២០១៥​ផ្នែកសុខាភិបាលនឹងលាតត្រដាងគំរោងការសាងសង់​មន្ទីពេទ្យ​
បានសំរេចជាច្រើន រួមចំណែកដោះស្រាយស្ថានភាពអ្នកជំងឺ​ហួស​គំរិត។​ ក្រសួង
សុខាភិបាលក៏ជំរុញ​ល្បឿនសំរេចគំរោងការមន្ទីពេទ្យកុមារមជ្ឈឹម មន្ទីពេទ្យ
ជនចាស់ជរាមជ្ឈឹមជាដើម។ បណ្ដាមន្ទីពេទ្យរបស់ក្រសួងបានចុះ​ឈ្មោះដល់ចុងឆ្នាំ២០១៥មាន៥០%និងដល់​ពាក់​កណ្ដាលឆ្នាំ២០១៦មានមន្ទី​ពេទ្យខ្សែមជ្ឈឹម២
ភាគ៣សន្យាមិនទុកឲ្យអ្នកជំងឺរួមដែក។

        រួមជាមួយនោះក្រសួងសុខាភិបាលបានបំផុសចលនា រួមដៃកាត់បន្ថយ​ភាព
​ហួសកំរិតសំរាប់មន្ទីពេទ្យ លើកកំពស់គុណភាពសេវាកម្មសុខាភិបាលឆ្លើយ​តប
នឹង​ការពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនដោយមានគោលដៅសំរេចល្អភារកិច្ចក្នុងការងារ
បង្កា​ប្រឆាំងអាសន្នរោគអនាម័យបរិស្ថានអនុវត្តល្អគោលនយោបាយអំពី​
សុខាភិបាលបំរើ​សុខុមាលភាពសង្គមធានាសមភាពប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារ
ថែទាំនិងលើកកំពស់សុខភាពប្រជាជន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ