ស៊ីរីចោទប្រកាន់កងកម្លាំងប្រឆាំងវាយប្រហារ ក្រុមអធិការកិច្ចនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

 ស៊ីរីចោទប្រកាន់កងកម្លាំងប្រឆាំងវាយប្រហារ ក្រុមអធិការកិច្ចនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ - ảnh 1
ស៊ីរីចោទប្រកាន់កងកម្លាំងប្រឆាំងវាយប្រហារ ក្រុមអធិការកិច្ចនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ(TTXVN)

(VOV)_នាថ្ងៃទី ២៦ សីហា មជ្ឈដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយស៊ីរីបានចោទប្រកាន់កង​កម្លាំង
ប្រដាប់ អាវុធប្រឆាំង បានបាញ់កាំភ្លើងតម្រង់ទៅលើក្រុមអធិការកិច្ច​អង្គការសហ ប្រជាជាតិ ពេលដែលគេកំពុងទៅដល់មណ្ឌល Mouadimiya al – Cham ជាយទីក្រុង
Damascus ដើម្បីចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពស៊ើបអង្កេតការវាយ​ប្រហារ​ដោយជាតិគីមី។ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស៊ីរីក៏បានលើកច្បាស់ថា÷​រដ្ឋាភិបាល​ស៊ីរីបានសន្យាទទួល ខុសត្រូវចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់បណ្ដាក្រុមអធិការកិច្ចរបស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ  ក៏ដូចជាធានាអោយកេត្រឡប់​មកវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ