សារទូរលេខអំណរទិវាបុណ្យជាតិន័រវែស


សារទូរលេខអំណរទិវាបុណ្យជាតិន័រវែស - ảnh 1
សារទូរលេខអំណរទិវាបុណ្យជាតិន័រវែស

        Vovworld-ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបនៃទិវាបុណ្យជាតិន័រវែស(ទី១៧ឧសភា)
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Truong Tan Sang បានផ្ញើរសារទូរលេខ​អំណរ​សាទ​
ជូនព្រះមហាក្សត្រន័រវែស Harald ទី៥។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Tan Dung
បានផ្ញើរសារទូរលេខជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រី Erna Solberg។ ក្នុង​ឱកាសនេះ
ដែរឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Pham Binh Minh បានផ្ញើរ
សារទូរលេខអំណរសាទជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសន័រវែស Brge Brende ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ