សារទួរលេខអបអរសាទរទិវាបុណ្យជាតិសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀឡង់ខាងជើង

សារទួរលេខអបអរសាទរទិវាបុណ្យជាតិសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀឡង់ខាងជើង - ảnh 1

(VOVworld) - ក្នុងឱកាសទិវាបុណ្យជាតិសហព័ន្ធរុស្ស៊ី (ថ្ងៃទី១២ មិថុនា) នាថ្ងៃទី ១១
 មិថុនា ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Truong Tan Sang បានផ្ញើរសារទួរលេខអបអរសា
ទរជូនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin។
នាថ្ងៃដដែល នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Tan Dung ក៏ផ្ញើរសារតួរលេខ
អបអរសាទរជូននាយករដ្ឋមន្រ្តីរុស្ស៊ីលោក Dmitri Medvedev។
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីនិងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាមលោក Pham Binh Minh បាន
ផ្ញើរសារទួរលេខអបអរសាទរជូនរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ផង
ដែរ។

ក្នុងឱកាសទិវាបុណ្យជាតិចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀឡង់ខាងជើង នាថ្ងៃទី១១ មិថុនា ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Truong Tan Sang បានផ្ញើរសារទួរលេខអបអរសាទរជូន
ព្រះមហាក្សត្រីអង់គ្លេស Elizabeth ទី២។
នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Tan Dung បានផ្ញើរសារទួរលេខអបអរសាទរ
ជូននាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេសលោក David Cameron ផងដែរ។
ក្នុងឱកាសនេះដែរ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីនិងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាមលោក
Pham Binh Minh បានផ្ញើរសារទួរលេខអបអរសាទរជូនរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស អង់
គ្លេសលោក Philip Hammond៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ