សារព័ត៌មានអាហ្សង់ទីនវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធិលសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម

(VOVWORLD) - គេហទំព័រ Equilibrium Global របស់អាហ្សង់ទីនទើបនឹងផ្សាយអត្តបទសរសេរ នៃបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យ Julio Sevares នៃសកល
វិទ្យាល័យ Buenos Aires ក្នុងនោះ វាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធិផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមក្រោយរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំអនុវត្ត គោលនយោបាយផ្លាស់ប្តូរថ្មីដោយមានខឿនសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសដៅសង្គមនិយម។ 
សារព័ត៌មានអាហ្សង់ទីនវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធិលសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម  - ảnh 1 សារព័ត៌មានអាហ្សង់ទីនវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធិលសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម 

(VOVworld) - គេហទំព័រ Equilibrium Global របស់អាហ្សង់ទីនទើបនឹងផ្សាយអត្តបទសរសេរ នៃបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យ Julio Sevares នៃសកលវិទ្យាល័យ Buenos Aires ក្នុងនោះ វាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធិផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមក្រោយរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំអនុវត្ត គោលនយោបាយផ្លាស់ប្តូរថ្មីដោយមានខឿនសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសដៅសង្គមនិយម។ ក្នុងអត្តបទសរសេរ បណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យ Sevares បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ អាស្រ័យដោយការ អនុវត្តគោលនយោបាយផ្លាស់ប្តូរថ្មី នាពេល ១៥ ឆ្នាំថ្មីៗនេះ សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមទទួលបាន កំណើនជាង ៦,៥% ចំណាយមធ្យោមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើង ៩ ដង ទទួលបាន ២២០០ ដុល្លាអាមេរិកនាឆ្នាំ ២០១៦។ តាមទូរលេខស្ថិតិរបស់ អ.ស.ប. បានឃើញថា៖ វៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយជោគ ជ័យ ហើយជាប្រទេសមួយដែលបានសម្រេចគោលដៅការអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សមុនកាលកំណត់ដែល អ.ស.ប. បាននាំចេញ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ