សាររបស់ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang ក្នុងឱកាសទិវាអ្នកបរិឆ្ឆាកឈាមអន្តរជាតិ

(VOVWORLD) - ក្នុងឱកាសទិវាអ្នកបរិឆ្ចាកឈាមអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី១៤ មិថុនា ប្រធាន រដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang បានផ្ញើលិខិតទៅកាន់អ្នកស្ម័គចិត្តបរិឆ្ឆាក ឈាម សមូហភាពនិងបុគ្គលដែលមានការរួមវិភាគទានយ៉ាងសកម្មសំរាប់ចលនា ស្ម័គចិត្តរបរិឆ្ឆាកឈាម។
សាររបស់ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang ក្នុងឱកាសទិវាអ្នកបរិឆ្ឆាកឈាមអន្តរជាតិ - ảnh 1 ស្នាមញញឹមរបស់កញ្ញាមួយនាក់នៅពេលបរិច្ចាកឈាម (រូបថត៖hanoimoi)

(VOVworld) - ក្នុងឱកាសទិវាអ្នកបរិច្ចាកឈាមអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី១៤ មិថុនា ប្រធាន រដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang បានផ្ញើលិខិតទៅកាន់អ្នកស្ម័គចិត្តបរិច្ចាកឈាម សមូហភាពនិងបុគ្គលដែលមានការរួមវិភាគទានយ៉ាងសកម្មសំរាប់ចលនា ស្ម័គចិត្តរបរិឆ្ឆាកឈាម។ក្នុងលិខិត លោកប្រធានរដ្ឋបានអះអាងថាការបរិច្ចាកឈាមសង្គ្រោះមនុស្សគឺសកម្មភាពថ្លៃថ្នូរ ដែលពោរពេញទៅដោយលក្ខណៈ មនុស្សធម៌ ហើយជាការទទួលខុសត្រូវនិងកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ។ប្រធាន រដ្ឋលោក Tran Dai Quang បានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការបក្ស រដ្ឋអំណាច ក្រសួង និងស្ថាប័នគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ បន្តយកចិត្តទុកដាក់ បញ្ជាណែនាំឲ្យជំរុញខ្លាំងចលនា បរិច្ចាកឈាមហើយអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនក្នុងទូទាំងប្រទេសចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងចលនានេះ ដើម្បីសង្គមមួយសុខភាពល្អនិងមនុស្សធម៌៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ