សារលិខិតជូនពរឆ្នាំថ្មី-ឆ្នាំរកានព្វស័ករបស់ប្រធានរដ្ឋ លោក Tran Dai Quang

សារលិខិតជូនពរឆ្នាំថ្មី-ឆ្នាំរកានព្វស័ករបស់ប្រធានរដ្ឋ លោក Tran Dai Quang - ảnh 1
សារលិខិតជូនពរឆ្នាំថ្មី-ឆ្នាំរកានព្វស័ករបស់ប្រធានរដ្ឋ លោក Tran Dai Quang

(VOV)_ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំរកានព្វស័ក ២០១៧ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម 
លោក Tran Dai Quang បានផ្ញើជូនសេចក្តីជូនពរឆ្នាំថ្មី ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ​ សមមិត្ត​
និងយុទ្ធជនគ្រប់រូប ជនវៀតណាមនៅឯបរទេស ជូនពរអោយប្រជាជន​នៅលើទូទាំង
ពិភពលោក មិត្តភក្តិអន្តរជាតិមានឆ្នាំថ្មីមួយប្រកបដោយសុខភាព  ​សុភមង្គល និង
សម្បូររុងរឿង។ ក្នុងនោះ ប្រធានរដ្ឋ ក៏បានអំពាវនាវប្រជាជនគ្រប់​រូបត្រូវពង្រីកស្មារតី
ស្នេហារជាតិ សាមគ្គីភាព ច្នៃប្រឌិត ជំរុញប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍន៍ ​ប្រជាជនគ្រប់រូបមាន
ជីវភាពរស់នៅសម្បូរធូធារ សុភមង្គល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ