ស៊ីរីអំពាវនាវ អ.ស.ប. រំសាយកងទ័ពចម្រុះដឹកនាំដោយអាមេរិក

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៦ សីហា ក្រសួងការបរទេសស៊ីរីបានអំពាវនាវ អ.ស.ប. រំសាយសម្ព័ន្ធភាពកងទ័ពប្រឆាំងភេវរកម្មដឹកនាំដោយអាមេរិកដោយសារទាក់ទិនដល់ឧក្រិដ្ឋ កម្មដែលប្រជាជនស៊ីរីកំពុងរងឥទ្ធិពល។ 
ស៊ីរីអំពាវនាវ អ.ស.ប. រំសាយកងទ័ពចម្រុះដឹកនាំដោយអាមេរិក  - ảnh 1 ស៊ីរីអំពាវនាវ អ.ស.ប. រំសាយកងទ័ពចម្រុះដឹកនាំដោយអាមេរិក 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៦ សីហា ក្រសួងការបរទេសស៊ីរីបានអំពាវនាវ អ.ស.ប. រំសាយសម្ព័ន្ធភាពកងទ័ពប្រឆាំងភេវរកម្មដឹកនាំដោយអាមេរិកដោយសារទាក់ទិនដល់ឧក្រិដ្ឋ កម្មដែលប្រជាជនស៊ីរីកំពុងរងឥទ្ធិពល។ សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសស៊ីរី បានអះអាងថា៖ ការប្រល័យពូជសាសន៍ដែលអាមេរិកបណ្តាលឡើងឲ្យជនស៊ីរីគឺ ការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់អន្តរជាតិ។ ស្ថាប័នការទូតស៊ីរីនេះក៏បានផ្តោតទៅលើការរងឥទ្ធិពលដោយការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដឹកនាំដោយអាមេរិក ព្រមទាំង ចោទប្រកានទាហានអាមេរិកនានាបានប្រើប្រាស់ជាតិគីមីពុលក្នុងបណ្ដារការវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលនៅប៉ែកខាងជើងទីក្រុង Raqqa។ កាយវិការរបស់ក្រសួងការបរទេសស៊ីរីត្រូវបាននាំចេញ ១ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដឹកនាំដោយអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលចំនួន ៤៣ នាក់ត្រូវស្លាប់នៅទីក្រុង Raqqa៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ