សៀវភៅសឆ្នាំ២០១៦របស់ជប៉ុនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការស្វែងរកមូលហេតុនៃគ្រោះ មហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima

(VOVWORLD) - ក្នុងបម្រែបម្រួលដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាលើកដំបូង ក្រោយពី គ្រោះមហន្តរាយរញ្ជួយដី រលកស៊ូណាមី កាលពីខែមិនាឆ្នាំ២០១១មក គណៈកម្មា ធិការថាមពលបរិមាណូជប៉ុនបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តស្វែង រកមូលហេតុនៃកំហុសនៅរោងចក្រអគ្គីសនីនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima លេខ១ ក្នុង សៀវភៅសឆ្នាំ២០១៦ដែលត្រូវបានប្រកាសនាថ្ងៃទី១៤ កញ្ញា។ 
សៀវភៅសឆ្នាំ២០១៦របស់ជប៉ុនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការស្វែងរកមូលហេតុនៃគ្រោះ មហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima - ảnh 1 អ្នកបច្ចេកទេសធ្វើការក្នុងរោងចក្រ Fukushima នាថ្ងៃទី៧ វិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១៣ (រូបថត៖ AFP/TTXVN)

(VOVworld) - ក្នុងបម្រែបម្រួលដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាលើកដំបូង ក្រោយពី គ្រោះមហន្តរាយរញ្ជួយដី រលកស៊ូណាមី កាលពីខែមិនាឆ្នាំ២០១១មក គណៈកម្មា ធិការថាមពលបរិមាណូជប៉ុនបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តស្វែង រកមូលហេតុនៃកំហុសនៅរោងចក្រអគ្គីសនី នុយក្លេអ៊ែរ Fukushima លេខ១ ក្នុង សៀវភៅសឆ្នាំ២០១៦ដែលត្រូវបានប្រកាសនាថ្ងៃទី១៤ កញ្ញា។ ក្នុងនោះ គណៈ កម្មាធិការពោលខាងលើសង្កត់ធ្ងន់ថា ចាំបាច់ត្រូវបន្តស្វែងរកមូលហេតុនៃគ្រោះ មហន្តរាយក៏ដូចជាការខូចខាតដែលនៅតែអូសបន្លាយរហូតដល់ពេលនេះ។ តាមឯកសារពោលខាងលើថា បើទោះជារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាជប៉ុនបានដំណើរ ការស៊ើបអង្កេតអំពីគ្រោះមហន្តរាយ Fukushima នោះក្ដី ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួន មិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយទេ ដូចជាការត្រួតពិនិត្យនៅតំបន់នានាដែលត្រូវឆ្លងរោគ វិទ្យុសកម្មដោយកំរិតខ្ពស់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ