សិស្សានុស្សិសក្រីក្របណ្ដាខេត្តភាគកណ្ដាលបានប្រគល់អាហារូបករណ៍ “រួមជាមួយប្អូនមកសាលា”។

សិស្សានុស្សិសក្រីក្របណ្ដាខេត្តភាគកណ្ដាលបានប្រគល់អាហារូបករណ៍ “រួមជាមួយប្អូនមកសាលា”។ - ảnh 1
សិស្សានុស្សិសក្រីក្របណ្ដាខេត្តភាគកណ្ដាលបានប្រគល់អាហារូបការណ៍ (chinhphu.vn)        VOV-នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣សីហា នៅខេត្ត Quang Nam អនុប្រធានរដ្ឋវៀត​ណាម​
លោកស្រី Nguyen Thi Doan ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគាំពារ មូលនិធិគាំពារកុមារវៀត​ណាមបានចូលរួមនិងប្រគល់អាហារូបករណ៍ចំនួន៤៤០ចំណែក មានតំលៃ៣​
លាន​ដុងក្នុងមួយចំណែកនិងអាហារូបករណ៍ចំនួន៤០ចំណែកមានតំលៃ៥លាន
ដុងក្នុងមួយឆ្នាំសំរាប់សិស្សានុស្សិសមានស្ថានភាពលំបាកពិសេសឈានឡើង
ទទួលបានស្នាដៃខ្ពស់របស់ខេត្តចំនួន៤គឺ Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh និង
Phu Yen។ ថ្លែងមតិនៅពិធីនេះ អនុប្រធានរដ្ឋ Nguyen Thi Doan បានអះអាងថា​
បក្ស​រដ្ឋនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់សិស្សានុស្សិសក្រីក្រ សិស្សានុស្សិសមាន​
ស្ថានភាព​លំបាកដើម្បីប្អូនៗបានមកសាលា បានរស់នៅក្នុងរង្វង់ដៃស្រឡាញ់
របស់​សហគមន៍៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ