សិស្សានុសិស្សវៀតណាមទទួលបានមេដាយមាស៣គ្រឿងក្នុងការប្រឡងអូឡាំ ពិកជីវវិទ្យាអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៨

(VOVWORLD) - ក្រុមសិស្សជម្រើសជាតិវៀតណាមចូលរួមការប្រឡង អូឡាំពិកជីវវិទ្យាអន្តរជាតិ លើកទី២៩ឆ្នាំ២០១៨ទើបនឹងបានដណ្ដើមមេដាយមាស៣គ្រឿងនិងមេដាយ ប្រាក់១គ្រឿង។
អូឡាំពិកជីវវិទ្យាអន្តរជាតិលើកទី២៩ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ដោយមានការចូលរួមរបស់បេក្ខជនចំនួន២៦១នាក់មកពី ប្រទេសនិងតំបន់ដែនដី ចំនួន៧១។ ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមមានសិស្សានុសិស្ស៤នាក់ហើយប្អូន ទាំងអស់សុទ្ធតែដណ្ដើមបានមេដាយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ