សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅម៉ុងហ្គោលីទទួលបណ្យតេតឆ្នាំរកានព្វស័ក

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២៥មករា ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅ ម៉ុងហ្គោលី បានរៀបចំ
ពិធីបុណ្យតេតសហគមន៍ក្នុងឱកាសនិទាឃៈរដូវឆ្នាំរកានព្វស័ក២០១៧។ ឯកអគ្គរដ្ឋ
ទូត វៀតណាមប្រចាំនៅ ម៉ុងហ្គោលី លោក Phan Dang Duong មានបំណងថា នាពេល
 ខាងមុខ សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅ ម៉ុងហ្គោលី បន្តចំណងសាមគ្គី និងរក្សានូវ
អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិ ឆ្ពោះទៅមាតុប្រទេស ព្រមទាំងធ្វើជាស្ពានជម្រុញទំនាក់
ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អប្រសើរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំង
 ពីរវៀតណាមនិង ម៉ុងហ្គោលី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ